کد خبر ۶۸۹۷۵ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۹

فیلم/ همخوانی مردم قم در ابتدای دیدار با رهبرانقلاب

فیلمی از همخوانی روز گذشته مردم قم در ابتدای دیدار با رهبرانقلاب را مشاهده می کنید.
برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com