کد خبر ۷۱۳۸۵ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۵
مدیرکل دامپزشکی استان قم مطرح کرد

رشد ورود گوشت مرغ به قم از استان‌های دیگر

محمد مهدی رفیعی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به وضعیت کشتار مرغ در شهر قم اظهار کرد: طی روزهای اخیر میزان  گوشت مرغ وارد شده از استان‌های دیگر به قم دو برابر میزان مرغ کشتار شده در این شهر بوده است و گوشت وارد شده از استان‌های دیگر ارزان تر از گوشت کشتار قم در بازار عرضه می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان قم ادامه داد: علاوه بر اینکه گوشت مرغ از استان‌های دیگر به قم وارد می‌شود، از این استان هم مرغ به شهرهای دیگر به خصوص تهران انتقال پیدا می‌کند.

این در حالی است که رضا سیار فرماندار قم در در خصوص وضعیت عرضه مرغ در استان به خبرنگار فارس گفت: کشتارگاه‌های مرغ در استان باید قیمت مرغ را از ارزان تر از کشتارگاه‌های دیگر عرضه کنند و اگر کشتارگاهی در این زمینه تخطی کرد، باید با آن برخورد داشت.

وی ادامه داد: اگر توزیع نهاده‌های دامی برای مرغداران به صورت مناسب و براساس قیمت مصوب صورت بگیرد، قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد و حتی در آینده مجبور به خرید مازاد تولید مرغداران قم می‌شویم.

برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com