کد خبر ۷۳۴۴۷ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۱

صفحه نخست روزنامه‌های امروزقم

تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های قم، امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.

 

قیمت مسکن منطقه بندی می‌شود/تحریم‌ها ادامه یابد اروپا ضرر می‌کند

قیمت مسکن منطقه بندی می‌شود/تحریم‌ها ادامه یابد اروپا ضرر می‌کند

قیمت مسکن منطقه بندی می‌شود/تحریم‌ها ادامه یابد اروپا ضرر می‌کند

قیمت مسکن منطقه بندی می‌شود/تحریم‌ها ادامه یابد اروپا ضرر می‌کند

 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com