کد خبر ۷۳۴۹۹ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۸

صفحه نخست روزنامه‌های امروز قم

تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های قم، امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.

 

۴۰ درصدجمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند/حضور آمریکایی‌ها در خلیج فارس نمایشی و بی فایده استگ۴۰ درصدجمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند/حضور آمریکایی‌ها در خلیج فارس نمایشی و بی فایده است

۴۰ درصدجمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند/حضور آمریکایی‌ها در خلیج فارس نمایشی و بی فایده است

۴۰ درصدجمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند/حضور آمریکایی‌ها در خلیج فارس نمایشی و بی فایده است

 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com