کد خبر ۷۳۷۳۱ انتشار : ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸

صفحه نخست روزنامه‌های امروزقم

تصاویر صفحه نخست برخی از روزنامه‌های قم، امروز چهارشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.

 

گام شفاف ساز در بازار مسکن/واکنش‌ها به تهدید اخیر ترامپ

گام شفاف ساز در بازار مسکن/واکنش‌ها به تهدید اخیر ترامپ

گام شفاف ساز در بازار مسکن/واکنش‌ها به تهدید اخیر ترامپ

گام شفاف ساز در بازار مسکن/واکنش‌ها به تهدید اخیر ترامپ

 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com