کد خبر ۷۴۶۵۰ انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۴

گزارش تصویری تفریح تابستانی در رودخانه قم

با توجه به گرمای تابستان، رودخانه قمرود پر آب است و فضای شهر را به شکل قابل توجهی دلپذیرتر کرده است. مردم نیز در اطراف رودخانه به تفریح می پردازند.
برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com