کد خبر ۷۹۹۲۱ انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷

نشست خبری قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قم

نشست خبری سرهنگ محمود داودآبادی جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قم صبح امروز در دفتر خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com