کد خبر ۸۲۸۵۴ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۳۰

تصویر لباس متفاوت سه طلبه در قم

در حاشیه مراسم اربعین شهید سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در قم

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com