کد خبر ۸۳۳۰۷ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۲

پیشنهاد جمعی از طلاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم +تصویر

آمادگی داریم به عنوان پرستار یا خدمه به بیماران قرنطینه خدمت کنیم.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com