کد خبر ۸۴۰۵۴ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۷

تصویر | ضد عفونی معابر قم توسط بسیجیان پایگاه شهدای مدافع حرم

به همت گروه جهادی هیات یازینب(س) بسیجیان قمی پایگاه شهدای مدافع حرم، عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن و معابر شهر قم به منظور جلوگیری از شیوع کرونا اجرایی شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com