کد خبر ۸۴۴۶۲ انتشار : ۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۸

مدیران دستگاه‌ها شرایط استفاده از ظرفیت‌کارمندان به میزان یک‌سوم را فراهم کنند

معاون استاندار قم‌گفت: از مدیران دستگاه ها این درخواست را دارم‌که با توجه به اعلام رئیس‌جمهور و تصویب ستاد‌ملی‌ ظرفیت استفاده از کارمندان به میزان یک سوم را فراهم کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، محمدرضا‌ گروسی‌ در جلسه ستاد‌ پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی‌عملیات مدیریت‌بحران استانداری، اظهار داشت: رئیس جمهور دستور دادند که برخی از استان ها باید با یک سوم ظرفیت نیروی انسانی‌دستگاه های اجرایی به جز‌ دستگاه های عملیاتی فعالیت داشته باشند.

وی افزود: بانک‌ها نیز با توجه به موضوعاتی که مصوب شده بود درخواست دارند که یک سوم فعالیت داشته باشند ولی ابتدا باید شعب مشخص شود چون برخی از بانک‌ها با توجه به بیماری کرونا و ابتلای برخی از کارکنان با کاهش نیرو مواجه شدند.

معاون توسعه و منابع‌انسانی استانداری قم تصریح‌کرد: این موضوع درخواست شده است که چند شعبه از بانک‌ها با اختصاص چند شعبه به صورت کشیک و فعالیت غیر نقدی داشته باشند.

گروسی با اشاره به درخواست بانک‌ها برای‌کاهش ساعت فعالیت عنوان کرد: بانک های برخی از استان‌ها به صورت کشیک و شیفتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در هر استانی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها میزان و ساعت فعالیت‌ها را مشخص‌کرده است، از مدیران دستگاه‌ها این درخواست را دارم که با توجه به اعلام رئیس‌جمهور و تصویل ستاد ملی‌ ظرفیت استفاده از کارمندان به میزان یک سوم را فراهم کنند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com