کد خبر ۸۴۵۲۸ انتشار : ۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۲

آیا روغن بنفشه و بادام در درمان کرونا موثر است؟

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم هرگونه قرارداد پژوهشی با طرح تحقیقاتی تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام بر کرونا را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه ای اعلام کرد:طرح تحقیقاتی با عنوان "تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام شیرین بر کیفیت خواب و تنفس بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس جدید" در میان بیش از یکصد طرح ارسالی به معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قم در حال بررسی و داوری بوده است و به هیچ عنوان تاییده کمیته اخلاق و قرارداد با این دانشگاه ندارد.

لذا اعطای کد اخلاق و هرگونه قرارداد پژوهشی برای طرح تحقیقاتی با عنوان "تاثیر رایحه روغن بنفشه و بادام شیرین بر کیفیت خواب و تنفس بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس جدید"   از سوی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی قم تکذیب می‌گردد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com