کد خبر ۸۴۸۴۲ انتشار : ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸

قم بعد از تعطیلات نوروز به روایت تصویر

با پایان تعطیلات نوروزی، برخی از مردم شهر قم بدون توجه به حضور و خطر ویروس کرونا زندگی عادی خود را از سر گرفته‌اند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com