کد خبر ۸۵۱۵۵ انتشار : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۲

گزارش تصویری اجرای طرح غربالگری خانه به خانه در قم

طرح غربالگری خانه به خانه به منظور مقابله با ویروس کرونا توسط جوانان بسیجی در قم انجام شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com