کد خبر ۸۹۲۰۰ انتشار : ۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۰
گزارش تصویری ؛

همایش «کرونا و چالش های پیش روی هیئات» در قم

نخستین همایش از سلسه نشست های چالش های هیئات های مذهبی با موضوع «کرونا و چالش های پیش روی هیئات» عصر پنجشنبه 2 مرداد در قم برگزار شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com