کد خبر ۸۹۲۵۴ انتشار : ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۸
مجمع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استان قم

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر کل ورزش وجوانان ومجمع استانی با دبیران سمن های حوزه جوانان

حمیدرضا جلیلی رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان قم از برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر کل ورزش وجوانان ومجمع استانی با دبیران سمن های حوزه جوانان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) حمیدرضا جلیلی طی این گفت وگو به برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر کل ورزش وجوانان ومجمع استانی با دبیران سمن های حوزه جوانان  که جز مصوبات  مجمع استانی قرار داشت و بدلیل شیوع ویروس کرونا وتغییر آیین نامه های مرتبط با مجمع ملی واستانی  با تاخیر برگزار گردید، اشاره  نمود.

او افزود در جلسه هم اندیشی  علاوه بر گزارش عملکرد مجمع استانی از ابتدای شروع فعالیت  به بیان حدود اختیارات مجمع استانی باالاخص در حوزه طرح ها، سیاست اداری وفعالیت در فضای مجازی نیز پرداخته شد ویکی از دغدغه های مجمع استانی بعنوان نمایند ه های حوزه جوانان مطالبه گری صحیح از سایر مسئولین ودستگاهها واقداماتشان در حوزه جوانان است، اشاره گردید در ادامه نیز برخی دبیران به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

جلیلی گفت در بخش دوم  هم اندیشی، معاون امور اداری ومالی اداره کل ورزش وجوانان  استان قم  در خصوص اخذ شناسه مالی سمن ها جهت مساعدت های مالی اداره کل وهمچنین نحوه تعیین بازرس سمن و ارائه گزارشات مالی توسط سمن ها راهنمایی های نمودند.

رییس مجمع سمن‌های قم ادامه داد گفت: جلسه هم اندیشی با صحبت های معاونت امور فرهنگی وجوانان و همچنین مدیرکل  ورزش وجوانان استان قم و درنهایت با تجلیل از کارمندان فعال در حوزه جوانان که در برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع استانی تلاش های قابل توجه ایی را انجام داده بودند ونیزاعضای مجمع استانی در دور اول و دبیران فعال در بحران سیل ورزمایش همت جوانانه کمک مومنانه(بحران کرونا) به پایان رسید.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com