کد خبر ۸۹۷۷۸ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۹

تصاویر اهدای جهیزیه به نوعروسان قمی

در راستای اجرای مرحله دوم طرح همدلی و احسان، چند سری جهیزیه از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نوعروسان قمی اهدا شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com