کد خبر ۹۰۳۲۸ انتشار : ۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۵

عکس | هیئت بزرگ خادم الرضا در قم

نظم، رعایت فاصله اجتماعی و انجام کامل شیوه‌های بهداشتی در مراسم هیئت خادم الرضا(ع) قم را می‌بینید.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com