کد خبر ۹۳۶۷۱ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۲

بدتر از آمریکا، آمریکاست!

حسن رحیم پور ازغدی