کد خبر ۹۴۴۲۴ انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۰

تصاویر | منزل پدری شهید محسن فخری‌زاده در قم

شهید محسن فخری‌زاده از اهالی شهر قم بوده و تا دوران جوانی در این شهر سکونت داشته است.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com