کد خبر ۹۵۸۶۹ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۵

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران قمی ازشهرک صنعتی محمودآباد

جمعی از خبرنگاران با پیگیری سازمان بسیج رسانه استان قم ضمن بازدید از کارخانجات واقع در شهرک صنعتی محمودآباد قم بازدید و با ظرفیتهای تولیدی قم آشنا شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، جمعی از خبرنگاران با پیگیری سازمان بسیج رسانه استان قم ضمن بازدید از کارخانجات واقع در شهرک صنعتی محمودآباد قم بازدید و با ظرفیتهای تولیدی قم آشنا شدند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com