کد خبر ۱۰۵۱۹۵ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵
اختصاصی قم‌نا/

اینفوگرافیک درصد تزریق دوز اول واکسن در هر استان

گیلانی‌ها با 91 درصد تزریق دوز اول واکسن بیشترین میزان استقبال از واکسیناسیون را به خود اختصاص داده‌اند واستان قم با 69 درصد کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون را داراست.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com