کد خبر ۱۰۵۲۹۴ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۱
اختصاصی قم‌نا/

گزارش تصویری: وضعیت قرمز آب در قم

سد کبار که در حدود بیست کیلومتری شهر قم قرار دارد با قدمتی هفتصد ساله نقش مهمی در کشاورزی منطقه داشته است؛ اما این روزها با پایان یافتن ذخایر آب پشت این سد وضعیت نگران کننده ای پدید آمده است.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com