کد خبر ۱۰۶۶۳۶ انتشار : ۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۴
در بازدید از سایت پسماند سلفچگان مطرح شد:

دستور قاطع استاندار قم برای تعیین تکلیف سایت پسماند سلفچگان + فیلم

استاندار قم در بازدید از سایت ۱۸ هکتاری پسماند ویژه شهرک صنعتی سلفچگان با بیان اینکه ضعف در مدیریت سایت پسماند ویژه شهرک صنعتی سلفچگان باعث بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده خاطرنشان کرد: آب، خاک و هوای این منطقه با تأثیر گرفتن از آلودگی‌های زیست محیطی این سایت دچار مخاطرات بسیاری شده و زیست مردم را با مشکل مواجه کرده است که باید هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com