کد خبر ۱۰۶۶۳۶ انتشار : ۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۴
در بازدید از سایت پسماند سلفچگان مطرح شد:

دستور قاطع استاندار قم برای تعیین تکلیف سایت پسماند سلفچگان + فیلم

استاندار قم در بازدید از سایت پسماند شهرک صنعتی سلفچگان، ضعف در مدیریت سایت پسماند ویژه این شهرک صنعتی را تاسف‌بار دانست و خاطرنشان کرد: آب، خاک و هوای این منطقه با تأثیر گرفتن از آلودگی‌های زیست محیطی این سایت، زیست مردم را با مشکل مواجه کرده است که باید هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com