کد خبر ۱۰۹۲۷۳ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۵۲

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۰/ ۰۲/ ۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیماری در اثر کرونا فوت نکرد اما ۹ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com