کد خبر ۱۰۹۴۷۱ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۸

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۷/ ۰۲/ ۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیماری از شهروندان قمی در اثر کرونا فوت نکرد اما حال ۵بیمار وخیم است و تعداد ۲۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com