کد خبر ۱۰۹۵۰۰ انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۰

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۸/ ۰۲/ ۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیماری از شهروندان قمی در اثر کرونا فوت نکرد اما حال ۵بیمار وخیم است و تعداد ۱۲ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com