کد خبر ۱۱۰۲۴۲ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۹

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۲۸/ ۰۳/ ۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فردی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد و تعداد ۲۷ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com