کد خبر ۱۱۲۲۴۸ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۷

والدین رعایت بهداشت فردی را به فرزندانشان بیاموزند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با توجه به حضوری شدن مدارس، والدین برای پیشگیری از ابتلا به کرونا باید رعایت بهداشت فردی را به فرزندانشان به‌ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی برای شروع سال تحصیلی بیاموزند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، سیامک محبی گفت: رعایت بهداشت فردی برای حفظ ایمنی و سلامت دانش آموزان الزامی است و خانواده بهترین نهاد تربیتی است که می‌تواند به کمک کادر آموزشی مدرسه، دستورالعمل‌ها را به دانش آموزان بیاموزد.

وی اضافه کرد: شستن دست­‌ها، رعایت فاصله ایمن و استفاده از ماسک برای همه افراد در مدرسه، مورد تاکید کارشناسان بهداشت است و خانواده‌ها باید این موارد را به فرزندانشان متذکر شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: دانش آموزان باید دست‌های خود را به‌طور مکرر شسته یا ضدعفونی کنند، از دست دادن، روبوسی و بغل کردن یکدیگر پرهیز نمایند و در تمـام مـدت حضـور در مدرسـه به‌طور صحیـح از ماسـک مناسـب اسـتفاده کننـد.

محبی افزود: از تمــاس دســت‌ها بــا چشــم، بینــی و دهــان قبــل از شســتن یــا ضدعفونــی خــودداری کننــد؛ هنـگام عطسـه یـا سـرفه کـردن از دسـتمال کاغـذی اسـتفاده شـود و در صورتـی کـه دسـتمال وجـود نداشـت از قسـمت داخلـی آرنـج موقع سـرفه و عطسـه اسـتفاده کنند.

وی ادامه داد: بازکردن پنجره ها هـر یـک سـاعت یک‌بار بـه مــدت ۱۰دقیقــه برای تهویه هوای کلاس،‌ پیشگیری از تجمعات در فضاهای بسته با تهویه نامناسب و رعایت فاصله ایمن در تمام شرایط از موارد قابل توجه در بازگشایی مدارس است که باید مورد توجه مسوولان آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

وی از خانواده‌هایی که هنوز نسبت به واکسیناسیون فرزندانشان اقدام نکرده یا نوبت دوم را تزریق ننموده‌اند، درخواست کرد: برای حفظ ایمنی و سلامت فرزندان نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند؛ کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز تجمیعی واکسیناسیون آماده ارائه خدمت واکسیناسیون می­‌باشد.

رییس مرکز بهداشت قم تاکید کرد: والدین از فرسـتادن دانش‌آموز مبتـلا یـا مشـکوک به بیماری(داشـتن تمـاس نزدیـک بـا فـرد مبتـلا) بـه مدرسـه خـودداری نموده و در اسـرع وقـت بـه مسـوولان مدرسـه اطلـاع دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین از مدیران مدارس درخواست می‌کنیم دانش آموزان علامت‌دار را شناسایی کرده و پس از اطلاع به والدین به نزدیک‌ترین مراکز منتخب کرونا معرفی نمایند.

به گفته وی، مراکز ارائه خدمات کرونا اقدامات لازم را برای فرد مبتلا انجام داده و ضمن درمان، در صورت نیاز گواهی عدم حضور در مدرسه را صادر خواهند نمود.

محبی تصریح کرد: هم‌زمان با بازگشایی مدارس همکاران معاونت بهداشتی و همکاران آموزش‌وپرورش در بازدیدهای مشترک و جداگانه بر فعالیت ایمن مدارس نظارت داشته و در صورت مشاهده نواقص، برای رفع آن پیگیری‌های لازم را به عمل خواهند آورد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com