کد خبر ۱۱۲۳۰۹ انتشار : ۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۶

آمار شیوع بیماری کرونا در قم، ۰۱/ ۰۷/ ۰۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: طی شبانه روز گذشته یک فوتی ناشی از کرونا داشتیم و در مجموع 60 بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

 

 

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com