کد خبر ۱۱۲۵۸۳ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۶

فیلم | علت خشونت‌های آشوب‌های اخیر چیست؟!

دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره چرایی خشونت‌های گسترده در آشوب‌های اخیر توضیح می‌دهد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com