کد خبر ۱۱۷۰۷۳ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۸

لج‌بازی به قیمت هدررفت بیت‌المال!

قم‌نا

نایب رییس شورای شهر قم در حالی از تعیین تکلیف پروژه منوریل قم توسط شورای ششم سرباز می‌زند که تا زمان توقف ساخت این پروژه به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها، دهها میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال هزینه شده بود.

آقای مسگری صبح امروز طی گفت‌وگویی در خصوص تعیین تکلیف پروژه مونوریل قم، گفت: "این پروژه در زمان دولت وقت در قم کلید خورد و امروز نیز توسط دولت وقت باید تعیین و تکلیف شود."

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه شورای شهر قم با ادامه مونوریل به جای «خط بی» مترو کاملا مخالف است، به نیابت از اعضای شورا تاکید کرده است که اجازه نخواهیم داد یک ریال از عوارض پرداختی توسط مردم قم در مسیر این پروژه هزینه شود.

این در حالی است که پروژه مونوریل قم پس از کارشناسی توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، به مرحله اجرا رسید و بر اساس قانون، شورای شهر قم به عنوان عالی‌ترین مسئول مدیریت شهری، ملزم به تعیین تکلیف این پروژه است.

افزون بر این دولت سیزدهم هزاران میلیارد تومان اعتبار را برای توسعه شهر قم اختصاص داده است که با این میزان می‌شود گره بسیاری از پروژه‌های شهری قم از جمله مونوریل را باز کرد.

گذشته از این، آقای مسگری به گونه‌ای با کلمات بازی می‌کند که گویا بودجه تزریق شده از سوی دولت، متعلق به مردم کشور دیگری است و ادامه ساخت و یا عدم ساخت مونوریل، فرقی به حال مردم قم ندارد!

این در حالی است که این پروژه‌ از لحاظ کارشناسی نسبت به مترو، صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال دارد و اگر ساخت آن در زمان خود اتفاق می‌افتاد؛ بار بزرگ ترافیکی را از روی دوش مدیریت شهری قم برداشته می‌شد.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com