کد خبر ۱۱۹۲۹۰ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۷

تقدیر از شهرداری قم برای وضعیتی که مطلوب نیست!

قم‌نا

رئیس‌کل دادگستری و فرمانده انتظامی استان قم روز گذشته طی مراسمی در حالی از تلاش‌های شهرداری قم در «پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی حوزه سوانح رانندگی و گسترش فرهنگ ترافیکی» تقدیر کردند که متاسفانه آمارها از افزایش قابل توجه تصادفات شهری استان قم در حوزه‌های مختلف حکایت دارد.

بر اساس داده‌های موجود،در سال گذشته 53 هزار و 227 مورد تصادف خسارت، جرح و فوت در شهر قم اتفاق افتاده است و در این بازه زمانی، آمار تخلفات رانندگی در شهر قم با افزایش ۹ درصدی و آمار تصادفات منجر به صدور حکم با افزایش ۱۶ درصد همراه بوده است. همچنین در سامانه رخداد و پزشک قانونی در سال ۱۴۰۰، تعداد ۸۶ تصادف منجر به فوت ثبت‌شده که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۲ نفر با ۲۶ درصد افزایش رسیده است. تعداد فوتی‌های عابر پیاده نیز به ۴۵ نفر افزایش پیدا کرده است که این آمار در نوع خود قابل توجه است.

البته همه چیز به این آمارها ختم نمی‌شود و همه روزه مشاهدات میدانی نیز از تخلفات آشکار رانندگان در قم حکایت دارد که این موضوع علاوه بر عدم آموزش صحیح شهروندان، ناشی از اهمال آشکار نهادهای متولی در اعمال قانون متخلفان دارد. شهروندان باید در قبال رفتارهای اجتماعی احساس مسئولیت کنند و یکی از راههای ایجاد این احساس مسئولیت، جدیت در اعمال قانون و جریمه‌های متناسب با تخلف است؛ به طوری که این جریمه‌ها فرد متخلف را از ارتکاب تخلف بازدارد.

عنوان «پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی حوزه سوانح رانندگی و گسترش فرهنگ ترافیکی» نیز اگرچه تفسیرپذیر است و مشخص نیست که دقیقا معیار تقدیرکنندگان از چنین عنوانی چیست؛ با این حال آن چه که مشهود است نارضایتی قاطبه شهروندان قمی از تخلفات رانندگی و وخامت فزاینده این تخلفات نسبت به دوره زمانی بلند مدت است!

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com