کد خبر ۱۱۹۵۴۱ انتشار : ۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم مطرح کرد:

کاهش آمار سزارین در قم

محبی با بیان اینکه آمار سزارین در قم طی سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: زایمان طبیعی نقش کلیدی در رشد جمعیت دارد؛ لذا باید تمایل به انجام سزارین کاهش‌یافته و به نقش زایمان بی‌درد تأکید ویژه داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قم، مهدی مصری رییس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی که با حضور معاونین درمان و بهداشت دانشگاه در سالن شهید مطهری(ره) برگزار شد، اظهار داشت: همه بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی باید در راستای شاخص‌های وزارت بهداشت پیرامون ترویج زایمان طبیعی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاخص‌ها بیشتر مبتنی بر رشد جمعیت و جوانی جمعیت بود، تصریح کرد: اما امسال علاوه بر توجه به شاخص مهم رشد جمعیت، به  ترویج زایمان طبیعی نیز توجه جدی شده است.

مصری با اشاره اهمیت کاهش آمار سزارین، خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی درمانی به‌ویژه بیمارستان‌های خصوصی باید ارائه خدمات خود را در جهت ترویج زایمان‌های طبیعی سوق دهند.

وی با بیان اینکه معاونت درمان باید با تخلفات پزشکی و مراکزی که مستندسازی غیرواقعی در رابطه با زایمان‌های طبیعی دارند به‌صورت جدی برخورد کند؛ بر لزوم برگزاری جلسات متعدد با متخصصین و همچنین برگزاری کلاس‌های متعدد در مراکز و ارائه آموزش در خصوص ترویج انجام زایمان طبیعی از سوی معاونت درمان تأکید کرد.

در این جلسه همچنین مجید محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم به نامه وزارت بهداشت مبنی بر کاهش پنج‌درصدی میزان سزارین در کشور اشاره کرد و ادامه اظهار داشت: جا دارد از تمامی مراکز آموزشی درمانی استان به‌ویژه بیمارستان‌های خصوصی به دلیل همراهی و برخورد مسئولانه و متعهدانه که در کاهش میزان انجام سزارین توسط مادران باردار در سطح استان داشتند تقدیر و تشکر کنم.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مراکز آموزشی درمانی در ترغیب مادران باردار به زایمان طبیعی و کاهش سزارین در سه‌ماهه دوم در قم، گفت: معاونت بهداشت دانشگاه فرهنگ‌سازی خوبی در تشویق مادران باردار به انجام زایمان طبیعی داشته است چراکه زایمان طبیعی نقش کلیدی در رشد جمعیت دارد؛ لذا باید تمایل به انجام سزارین کاهش‌یافته و به نقش زایمان بی‌درد تأکید ویژه داشته باشیم.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com