کد خبر ۱۲۴۱۳۰ انتشار : ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۶

اینفوگرافیک | عملکرد شرکت گاز استان قم در دولت سیزدهم

گازرسانی به یک شهر و پنج روستا، اجرای ۳۲۱ کیلومتر شبکه انتقال، گازرسانی به ۱۷۶ واحد صنعتی و غیره بخشی از اقدامات دولت سیزدهم طی سه سال گذشته در قم بوده‌است.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com