کد خبر ۳۶۱۱۷ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۲

نقش رسانه ها در تحقق شعار سال

سيد رضا طباطبايي / مديركل روابط عمومي استانداري قم: سال 95 در حالي آغاز شد كه دولت يازدهم پس از قريب به سه سال كار و تلاش براي پيشبرد اهداف و برنامه ها ، تمام توان خود را متمركز بر مباحث اقتصادي و رونق بخشيدن به حال و روز اقتصاد كشور از راه هاي مختلف از جمله اجراي مناسب برجام و برداشته شدن كامل تحريم ها كرده است. دكتر روحاني كه از همان دوران تبليغات رياست جمهوري، ايجاد گشايش در امور معيشتي مردم و سر و سامان دادن به اقتصاد بيمار كشور را يكي از كليدي ترين شعارهاي خود انتخاب كرده بود مقطع حساس کنونی و اين چند ماه باقيمانده تا پايان عمر دولت تدبير و اميد را بهترین فرصت برای عملی‌کردن شعارهای پیشین دانسته و براي رسيدن به آن از هيچ تلاش و كوششي فرو گذار نخواهد بود. در چنين شرايطي نام گذاري امسال بنام سال ''اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل'' اقدام هوشمندانه اي بود كه رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن شرايط و واقعيات اين روزهاي كشور، افكار عموم مردم و مسؤلان كشور را متوجه اهميت امر اقتصاد و لزوم هم افزايي بيشتر براي كارآمد نمودن اين بخش از جامعه كردند.

از همان روزهاي نخست نام گذاري، دولت عزم خود را براي تحقق شعار سال جزم كرده و جهت گيري هاي شخص رئيس جمهور، معاون اول و تمام وزراء و اعضاي كابينه و نيز تلاش جدي وزارتخانه ها و دستگاه هاي وابسته به دولت و تنظيم و ابلاغ سياست ها و دستور العمل هاي ويژه پيرامون اقتصاد مقاومتي، همگي حكايت از اين موضوع دارد اما واقعيت اين است كه اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي نيازمند عزم همگاني بوده و سهم دولت به عنوان يكي از اركان اجرايي كشور در اين موضوع اندك مي باشد. بديهي است كه در اين زمينه مردم همانند ساير عرصه هاي اجتماعي، نقش اصلي را ايفا نموده و خطاب مقام معظم رهبري نيز تنها دولت نيست. حال آشنايي مردم و مهيا ساختن زمينه هاي جلب مشاركت عموم در تحقق اقتصاد مقاومتي، رسالت مهمي است بر عهده رسانه ها و در رأس آن صدا و سيما كه با تبيين و تشريح درست مسأله در بين آحاد جامعه به ويژه بانوان، زمينه تحقق اين مهم به عنوان يك خواسته و مطالبه ملي و عمومي را فراهم نمايند.

 

 

 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com