کد خبر ۴۷۱۶۲ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۳
رئیس اداره پایش هواشناسی استان قم:

پاییز سردتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت

بهترین فرصت برای کاشت کُلزا، قبل از نیمه اول مهرماه است به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان قم، رئیس اداره پایش هواشناسی استان قم گفت: با توجه به اینکه بیشینۀ دمای هوای قم در تابستان امسال 5/44 درجه و در تابستان سال گذشته بیشینه دما، 47 درجه بوده است، انتظار می‌رود استان قم، پاییز سردتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،علی جاذبی با اشاره به اینکه بیشینۀ دمای تابستان، نسبت به بلند مدت، تغییر محسوسی نداشته است،گفت: در پیشۀ کشاورزی، وقتی فصل پاییز سرد تر از سال قبل باشد،اصطلاح «جلو بودن سال» به کار می‌رود که این اصطلاح، شامل امسال نیز هست.
جاذبی با اشاره به اهمیت کاربرد اطلاعات هواشناسی در کشاورزی افزود: بر اساس اطلاعات رصد شده از ایستگاه‌ها و بررسی شاخص‌های تاثیر اقلیم بر محصولات کشاورزی، به کشاورزان توصیه می‌کنیم کاشت دانه های کلزا را تا قبل از نیمه اول مهرماه، به پایان رسانند.
وی گفت: در صورت کاشت کلزا قبل از  ماه مهر به کشاورزان اطمینان 95درصدی می‌دهیم که محصولی بدون خسارت خواهند داشت و در صورت کاشت کلزا تا قبل از نیمه اول مهرماه،کشاورزان می‌توانند با اطمینان هشتاد درصدی، امید به برداشت محصول مرغوب داشته باشند.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com