کد خبر ۴۸۶۸۳ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵

مراسم ترحیم همشیره حضرت آیت الله سبحانی

مراسم ترحیم همشیره حضرت آیت الله سبحانی چهارشنبه شب با حضور مراجع تقلید و علما در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com