کد خبر ۴۸۷۶۱ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۷

پذیرایی از زائران در موکب مسجد مقدس جمکران

خادمان موکب مسجد مقدس جمکران در کنار عمود 1070 مسیر نجف به کربلا از روز گذشته پذیرایی از زائران حسینی را آغاز کردند. روزانه از 30 هزار زائر اربعین در این موکب پذیرایی خواهد شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com