کد خبر ۵۶۳۶۸ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۹
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

حقوق‌های نجومی از مصدایق اموال نامشروع مسئولان است

آیت‌الله حسن ممدوحی گفت: حقوق‌های نجومی از جمله اموال نامشروع مسئولان است که باید به بیت‌المال بازگردانده شود ، باید به مردم اطمینان داده شود آنچه توسط برخی از مسئولان از حقوق عمومی برداشته شده به اموال عمومی برگشت می‌خورد تا این موضوع سبب افزایش امید در جامعه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، آیت‌الله حسن ممدوحی اظهار داشت: اموال نامشروع که بدون استحقاق از بیت‌المال برداشته شده باید به خزانه بازگردانده شود اما این به این معنا نیست که هر فردی دارای ثروتی بود به آن مراجعه شود زیرا ممکن است با زحمت خود این ثروت را اندوخته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تنها راه امیدبخشی به مردم اجرای چنین طرح‌هایی است، گفت: باید به مردم اطمینان داده شود آنچه توسط برخی از مسئولان از حقوق عمومی برداشته شده و بدون حق تصاحب شده است به اموال عمومی برگشت می‌خورد تا این موضوع سبب افزایش امید در جامعه شود.

ممدوحی افزود: مخالفت برخی با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان معنا ندارد و دولت باید پس از تبدیل این طرح به قانون با تمام قدرت وارد شود و اموال نامشروع را به بیت‌المال بازگرداند. در اجرای این طرح باید به اموال حرام که از بیت‌المال برداشته شده است مراجعه کرد.

 

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com