کد خبر ۷۳۴۳۰ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱

تبرئه ۹دی از اتهام افترا در مورد سرقت علمی روحانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، هفته نامه ۹دی به مدیر مسئولی حمید رسائی در شماره دیروز خود نوشت که از اتهام افترا به جناب روحانی در مورد تقلب و سرقت علمی ایشان تبرئه شده است.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com