به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، چندی پیش خبر حضور فرزندان سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در خارج از کشور، رسانه ای شد، موضوعی که نتوانست جلوی سکوت، شهردار ساکت قم را بگیرد و به این موضوع واکنش نشان داد.

شهردار قم در بیانیه ای اعلام کرد که فرزندان من سفیران جمهوری اسلامی هستند و بعد از آنکه درس آنها تمام شود به داخل کشور بازگشته و در راستای خدمت رسانی به کشور تلاش خواهند کرد.

بعد از این بیانیه، حامد سقائیان نژاد یکی از فرزندان شهردار قم، در مصاحبه ای با یکی از خبرنگاران ضد انقلاب گفت: آن صحبت های پدرم مصرف داخلی داشته و سفیر جمهوری اسلامی نیستم و قصد بازگشت به داخل کشور را هم ندارم!

بعد از این ماجرا، اعضای شورای اسلامی شهر قم وارد عرصه شدند و هر چند که در جلسات علنی از اقدامات شهردار قم دفاع کردند اما در پشت پرده گویا اخبار دیگری حاکی است، اخباری از جنس تذکر به شهردار قم که اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم آن را رسانه ای کرد.

دکتر حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، گفت: در بحث‌های داخلی شورای شهر قم، قطعا تذکراتی به سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار قم داده شده و او هم این تذکرات را پذیرفته است.

وی افزود: ما از این مسائل آقای سقائیان نژاد و اوضاع و احوال بچه‌هایش اطلاعی نداشتیم، و با توجه به توانمندی‌هایی که او 12 سال بعنوان شهردار اصفهان داشت و همچنین تدین و تخصصش، او را بعنوان شهردار قم انتخاب کردیم؛ و این انتخاب هم بدون توجه به حواشی بود که ما هم بعدها متوجه شدیم.
البته این انتقاد به اعضای شورای شهر قم نیز وارد است که چرا از این موضوع خبر نداشته اید و همین بی خبری شما هزار و یک سئوال را بار دیگر در ذهن ها ایجاد می کند.

وی با اشاره به سخن پر سر و صدای شهردار قم مبنی بر این که "فرزندان من سفیران گویای نظام در آمریکا هستند"، گفت: البته شاید منظور ایشان از این سخن، این بوده که نوع رفتاری که این بچه‌ها در آنجا دارند، رفتارهای مناسبی است که می‌تواند خود این رفتارها، به نوعی تبلیغ نظام هم باشد؛ و مسئله دیگری منظورشان نبوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم افزود: در بحث‌های داخلی شورای شهر قم، قطعا تذکراتی به آقای سقائیان نژاد داده شده و ایشان هم پذیرفته‌اند؛ البته بخشی از مطالب ایشان تقطیع شده و اگر همه را کنار هم بگذاریم، منظور از کلمه [سفیران نظام]، معلوم می‌شود، چیست.

وی اضافه کرد: منظورشان این نیست که حالا فرزند من، سفیری است که بحث کارمندی و حکم دارد؛ اما گاهی که انسان، واژه‌ها را در استخدام سخن و بیان خود در می‌آورد، نمی‌تواند خوب این کلمات را استخدام کند.