کد خبر ۷۸۲۲۸ انتشار : ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۹

گزارش تصویری کاروان اشک و ناله/ ورود اسرای کربلا به شام

ارسالی از مخاطبین
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com