کد خبر ۷۹۷۷۲ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۵

گزارش تصویری خروش مردم قم در حمایت از اقتدار و امنیت کشور

راهپیمایی اقشار مختلف مردم قم امروز در حمایت از امنیت و اقتدار کشور و محکوم کردن اغتشاشات اخیر برگزار شد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com