کد خبر ۸۰۷۹۹ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۶

مخالف روحانی دشمن پیغمبر است

امین گلستانی

مطالعه یادداشت های آقای مرتضی داستانی مدیر روزنامه ۱۹ دی قم که خودش هر شب معمولا ساعاتی پس از نیمه شب با انگیزه ای وصف ناشدنی به گروههای مجازی فوروارد می کند، یکی از سرگرمی های آخر شب من است. این یادداشتها گاهی به قلم او و گاهی به قلم جانشین او در روزنامه است که معمولا با اسامی مستعار و اشخاص مجهول الهویه دیگر منتشر می شود که وجود خارجی ندارند.

اینکه چگونه هر روز به تعدادی از شخصیتهای سیاسی و منتقدین جریان متبوع خودش برچسب می زند برایم جالب است. این شماره (26 آذر 98) به تاختن او به نهاد نماز جمعه قم اختصاص داشت که پس از تصمیم اخیر دولت در قضیه گرانی بنزین فقط کمی از انتقادهای مردم را از زبان یک نماینده مجلس مطرح کرده بود.

البته شماره روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۹ دی جالبتر از روزهای دیگر بود. از این جهت که تیتر یک آن جریده نیز همخوانی و هماهنگی استثنایی با متن یادداشت مدیر داشت و ناخودآگاه مرا به یاد شعارهای دهه ۷۰ در دولت آقای هاشمی انداخت. شعارهایی که دستگاه تبلیغاتی دولت وقت - که بعدها در قالب کارگزاران یکی از واحدهای فعال توپخانه رسانه ای اصلاحات شد - طراحی می کرد و معمولا  برای خفه کردن هرگونه صدای انتقاد از هاشمی تلاش می کرد از جایگاه رهبر معظم انقلاب، مقدسات و ارزشهای دینی هم استفاده کند.

این شعارها گاهی به طنز تغییر پیدا می کرد و اینگونه مطرح می شد: خامنه ای رهبر است هاشمی پیغمبر است! حالا حکایت تکرار همان تکنیک های کهنه و نخ نما شده ۲۵ سال قبل توسط این روزنامه نگار موی سپید کرده قمی، حکایتی غریب و در عین حال قریب است که دارد تمام حیثیت حرفه ای و سرمایه اجتماعی خودش را فدای دولتی می کند که نه پایگاه اجتماعی دارد، نه جریان اصلاحات از او حمایت می کند، نه علمای دینی و شخصیتهای حوزوی اندک رضایتی از او دارند و نه حتی در جلسات هیئت دولت اثری از همدلی و انسجام سیاسی دیده می شود.

به راستی باید آقای داستانی را در آذر ماه ۹۸ تنها شخصیت رسانه ای در کشور دانست که با انگیزه و پشتکار مثال زدنی هنوز در حال تئوریزه کردن این شعار است که: مخالف روحانی دشمن پیغمبر است!

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com