کد خبر ۸۱۲۳۶ انتشار : ۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۹

سومین جلسه ستاد مشترک شورای هماهنگی اصولگرایان قم برگزار شد

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com