کد خبر ۸۱۵۲۷ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۴۸

گزارش تصویری آماده‌سازی بلوار پیامبراعظم جهت استقبال از پیکر شهید سلیمانی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com