کد خبر ۸۳۲۱۵ انتشار : ۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۰
گزارش تصویری از خیابانهای قم

زندگی در قم جاری است...

با وجود شیوع کرونا و اعلام رسمی فوت دو نفر بر اثر این بیماری اما همچنان زندگی در شهر قم جاری است. البته مردم به توصیه های مسؤولان در خصوص رعایت نکات بهداشتی و کاهش حضور در مجامع عمومی توجه کرده و از ترددهای غیرضروری پرهیز میکنند.

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com