کد خبر ۸۴۲۳۹ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۲

گزارش تصویری کسادی بازار قم در پی شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا در کشور و حضور کمرنگ مردم در اماکن پر تردد و بازارها، این روزها تاثیر خود را در بازارهای گوناگون استان قم گذاشته است.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com