کد خبر ۸۴۵۱۱ انتشار : ۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۵

عکس/ شکوفه‌های بهاری در قم

با رسیدن فصل بهار، طبیعت جانی دوباره گرفته و ردای سرسبزی به تن کرده تا بار دیگر رحمت و محبت الهی را به انسان یادآور شود.
برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com